لحظه ای با مردان خدا

هرگز مپندارید شهدا مرده اند ،بلکه زنده اند و در نزد پروردگار خویش روزی می خورند. قرآن کریم

مفهوم دفاع مقدس...

 

پرسش های اساسی جنگ

برخی از مفاهیمی که در تعریف جنگ به کار می روند :

مانند "تحمیل" یا "دفاع مقدس" ناظر به ماهیت جنگ است. تحمیلی و دفاعی بودن بدین علت است که جنگ به ایران تحمیل شد و عکس العمل مردم در برابر این واقعه دفاعی همه جانبه بود. کلمه مقدس نیز به معنای تقدس جنگ نیست، بلکه ماهیت دفاع بر اساس ارزش ها و باورهای اعتقادی است.

چنان که امام (ره) فرمودند: جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۸ساعت 20:45  توسط موعود  |